İBHDYD Derneği ECCO Kongresi’ne katılıyor...

“İBH Bakım Kalitesi Perspektifleri”
9. ECCO Kongresi  Kopenhag'da gerçekleşen bir basın toplantısı ile "İBH Bakım Kalitesi Perspektifleri"  isimli kamuoyu bilinçlendirme kampanyası başlatılacaktır. Bu toplantının amacı hastalığın fiziksel ve sosyo-ekonomik yüklerini göz önüne alarak, yöntemler geliştirmek, bu doğrultuda sağlık kurumları, sağlık kuruluşları ve sağlık otoriteleri arasında inflamatuvar bağırsak hastalıkları (İBH) bakımı ile ilgili yeni standartların yayılmasını hızlandırmaktır. İnflamatuvar barsak hastalıkları, Avrupa'da üç milyondan fazla kişiyi etkilemektedir.

Bu kongrede planlanan program;
19 Şubat 2014 / Kopenhag Oditoryumu'nda saat 15:00-16:00 de gerçekleşecek küresel basın toplantısında İBH üzerine yeni araştırmaları sunmak ve farklı bakış açıları ile daha  kaliteli bakım ve İBH için neler yapılması gerektiği görüşebilmektir. İBH'lı hayatı tartışırken hastalar açısından hastalığın değerlendirmesi için bir fırsat da  sunulacaktır.

Basın toplantısını hasta ve tıbbi derneklerin temsilcileri ile ulusal ülke basın toplantıları takip edilecektir. Daha sonra, sanat galerisi açılış töreni gerçekleşecek ve katılımcılara "Perspektifler - Sanat, iltihap ve Ben" isimli keyifli sergiyi görme fırsatı sunulacaktır.
 
"Perspectives on IBD Quality of Care - Press Release" dokümanına ulaşmak için tıklayınız.
Kongre duyurusuna ulaşmak için tıklayınız

Uzmanına Danış
Hasta Forum
Anket
Hekim Video
İBH Bilgi Merkezi