Crohn Hastalığı ve Ülseratif Kolit Hakkında Bilgiler


Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı İnflamatuvar barsak hastalıkları çatısı altında yer alan iki hastalık olarak tanımlanır. Aynı hastalık grubu içinde yer alsalar da nedenleri, klinik seyirleri ve tedavi yöntemleri birbirlerinden ayrı özellikler gösterir. Ülseratif kolit ve Crohn hastalığının günümüzde nedenleri halen tam olarak aydınlatılamamıştır. Çevresel nedenler, ailesel yatkınlık ve bağışıklık sisteminin uygunsuz çalışması hastalıkların nedeni olarak suçlanmaktadır. Hasta bireylerin çocuklarında veya birinci derece akrabalarında inflamatuvar barsak hastalığı görülme sıklığının arttığı bilinmektedir. Genel olarak her iki hastalık da hayatın herhangi bir döneminde ortaya çıkabilirse de çoğunlukla genç yetişkinlerin hastalıkları olarak göze çapmaktadırlar. Hem ülseratif kolit ve hem de Crohn hastalığı alevlenme ve düzelme dönemleri ile seyreden kronik hastalıklardır. Ülseratif kolit sadece kalın barsağı tutarken, Crohn hastalığı sıklıkla ince barsakların son kısmını etkileyen bir hastalıktır. Ancak Crohn hastalığı ağızdan anal kanala kadar tüm sindirim sistemini tutabilir.

Her iki hastalık için de hastalık seyri hastadan hastaya değişkenlik gösterir, kimi hastada hayatında sadece bir kez alevlenme olurken kimi hastada daha sık alevlenmeler olabilir. Crohn hastalığında karın ağrısı, ishal yakınmaları ön planda iken Ülseratif kolitte kanlı ishal şikayetlerin en belirleyici olanlarıdır. Ancak her iki hastalık içinde, halsizlik, kilo kaybı, hafif düzeyde ateş yüksekliği, karında şişlik hatta bazen kabızlık gibi değişik yakınmalar da söz konusu olabilir. Şikayetler her zaman sindirim sistemi ile ilgili olmayabilir. Bel ağrısı, eklem ağrıları, göz ve cild ile ilgili barsak dışı yakınmalar da inflamatuvar barsak hastalıkların belirtileri olabilir.  Günümüzde endoskopik yöntemlerle İBH tanısı koymak oldukça kolaydır. Kan ve gayta tahlilleri yanı sıra görüntüme yöntemleri de hastalık tanısı için yardımcı yöntemlerdir., Hastanın yaşı, hastalığın şiddeti, tutulum yeri, barsak dışı belirtiler gibi bir çok faktör inflamatuvar barsak hastalıklarının tedavisinin belirlenmesinde göz önünde tutulmaktadır. Bu nedenle tedavi şekil hastadan hastaya farklılık gösterebilir. Tanı koyulan ve tedavi başlanan her hastanın ilaçlarını düzenli kullanması ve kontrollerini aksatmaması gerekmektedir. Çünkü her iki hastalığın tedavisi uzun süreli olup bazen ömür boyu da sürebilir. Ülseratif kolitte daha belirgin olmak üzere her iki hastalık içinde başta kalın barsak olmak üzere sindirim sistemi kanseri gelişme riski artmaktadır. Bu nedenle hastalık süresinin 8-10 yılı geçtiği kişilerde kanser taraması açısından belli süreler içinde kolonoskopi tetkikleri yapılması gereklidir.İBH DERNEGI SAYFASINDAN ALINAN  BİLGİLERLE  OLŞTURULAN SAYFAMIZDA, HASTALARA  BİLGİ AKTARIMI AMAÇLANMIŞTIR. BURADA YER ALAN BİLGİLER TEDAVİ AMAÇLI DEĞİLDİR. BİLGİLER İLE İLGİLİ SORUMLULUK  BU BİLGİLERİ PAYLAŞAN KURUMA  AİTTİR.


Uzmanına Danış
Hasta Forum
Anket
Hekim Video
İBH Bilgi Merkezi